KILPAILUKUTSU

ILMOITTAUTUMINEN

SÄÄNNÖT

OHJEITA

TULOKSET

GALLERIA

SPONSORITSÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan Reserviläisurheiluliiton sääntöjä:
Mestaruuskilpailujen yleissääntö: https://resul.fi/saannot/mestaruuskilpailuiden-yleissaannot/
Ammuntojen lajisäännöt: https://resul.fi/saannot/maastokilpailut/
Tarkka-ammuntakilpailujen sääntö: https://resul.fi/saannot/maastokilpailut/tarkka-ammunta/

Edellisten lisäksi noudatetaan tässä viestiketjussa julkaistuja kisajohdon antamia ohjeita ja täsmennyksiä.

 

A. Vuonna 2018 kilpailu järjestetään kahden ja kolmen hengen tarkka-ampujapartioille.
Rastitehtävissä ei kiinnitetä huomiota partion jäsenmäärään, vaan partioille annetaan tehtävät, joiden toteutuksen partio pääasiallisesti jakaa keskenään. Partion jokaisen jäsenen on oltava jokaisella rastilla läsnä ja osallistuttava tehtävien toteutukseen, alusta loppuun saakka.


Partion kilpailusuoritus keskeytyy, mikäli partiokoko laskee loukkaantumisen, sairastumisen tms. vuoksi yhteen. Kolmen hengen partiokoon laskiessa kahteen, partiolla on mahdollisuus jatkaa kilpailua.

 

B. Annettuja turvamääräyksiä ja ohjeita on noudatettava.
Kilpailun tuomaristo tai johto voivat hylätä partion suorituksen tai sulkea kilpailusta, mikäli turvamääräyksiä tai annettuja ohjeita rikotaan tai aiheutetaan vaaraa/vahinkoa muille. Hylättyä suoritusta ei uusita ja kilpailusta suljetun partion pisteitä ei lasketa.

 

C. Kilpailijoilta edellytetään Reserviläisurheiluliiton ampumaharrastusvakuutus, SAL:n vastaavan turvan antava vakuutus tai muu vastaava vakuutus.


Kilpailuorganisaatio ei vakuuta kilpailijoita. Kilpailijoiden tulee esittää ilmoittautumisen yhteydessä vakuutuksesta tosite tai allekirjoituksin vakuuttaa omaavansa kyseisen ammuntaharrastusvakuutuksen.

 

D. Partion kaikki aseet ja patruunat ovat partion kaikkien kisaajien vastuulla ja käytettävissä.
Aseistus on jaettava tasaisesti, pelkän pistoolin / pistoolien kantaminen ei ole sallittua. Partio voi vaihtaa aseita keskenään rastien välillä, sekä tarvittaessa myös rastin aikana. Rastin aikana vaihdettaessa aseen on oltava vaihdon ajan varmistettu tai tyhjä, sekä suunnattuna turvallisesti ampumasektoriin.

 

E. Ase- ja patruunarajoitteet
Kilpailun maksimikaliiperi on varoteknisistä syistä 338 LM.

 

F. Ase ladataan vasta rastituomarin käskystä.
Ladattujen aseiden on oltava suunnattuna ampumasektoriksi merkittyyn suuntaan. Sormea ei pidetä liipaisimella muutoin kuin tähdättäessä ja ammuttaessa maalia.

 

G. Aseen kanssa liikkuminen rastin aikana
Rastin tuliasemien välillä liikkuessa ase on varmistettava tai tyhjennettävä ennen uuteen tuliasemaan siirtymistä. Lisäksi rastien aikana liikuttaessa aseen on osoitettava turvalliseen suuntaan (aseenkäsittelyn säännöt.)

 

H. Ladattua asetta ei saa vetää perässä, kantaa selässä, koteloida tai pussittaa.
Mikäli asetta vedetään perässä dragbagissa, köyden, ampumahihnan tai vastaavan varassa, sen on oltava lataamaton. Lataamattomana kotelointi koskee myös pistoolia, sen kanssa eri asennoissa toimiessa piippusuunta on hankala pitää turvallisena, esimerkkinä makuuasento.

 

I. Patruunapesässä ei saa olla patruunoita, eikä aseeseen saa kiinnittää patruunoita sisältävää lipasta ammuntojen välillä.
Ammunnan päätyttyä rastituomari käskee irrottaa lippaan ja tarkistaa patruunapesän. Mikäli aseeseen halutaan kiinnittää tyhjä lipas, tuomari valvoo, että lipas on tyhjä. Lopullinen vastuu siitä, että patruunapesässä ja aseessa kiinni olevassa lippaassa ei ole patruunoita, on kuitenkin kilpailijalla itsellään. Patruunoita sisältävät lippaat säilytetään kantolaitteissa tai taskuissa.

 

J. Partion kaikilla jäsenillä tulee olla ase välittömästi saatavilla koko kilpailun ajan.
Pääaseen tulee olla kannossa joko käsissä tai vartalon etupuolella tai sivulla hihnasta roikkuen. Mikäli tästä poiketaan, kilpailijalla tulee olla käytössään tukiase (Katso kohta K).

 

K. Kilpailijalla on oltava käytössään tukiase, mikäli
• Pääasetta kuljetetaan asepussissa, aserepussa, rinkassa tms. kantolaitteessa
• Pääasetta kuljetetaan selässä valjaan tai hihnan tms. avulla
• Pääasetta vedetään perässä köyden tai muun vastaavan kanssa
• Pääase luovutetaan tehtävän aikana hetkeksikin partion toiselle jäsenelle.
• Edellä mainituissa tilanteissa tukiaseen on oltava kädessä tai kotelossa, josta se on nopeasti vedettävissä esille. Tukiaseen mahdollisen kotelon turvallinen ja nopea käytettävyys on esitettävä ennen kilpailun alkua kilpailun johdolle hyväksymistä varten.

 

L. Säännöissä mainitun lisäksi partion jokaiselta jäseneltä vaadittava taisteluvarustus
• Lumipuku
• Aurinkolasit
• Repun tai vastaavan talvinaamiosuojus
• Ase ja ampumatarvikkeet
• Kuulonsuojaus (aktiivikuulonsuojaimet suotavat).
• Ensihoitosarja: sis. vähintään avaruuslakana, kiristysside ja paineside. Suosituksena Erikoisjääkärin (pieni) tai taistelupelastajan ensihoitosarja. Lisäksi jokaisella osallistujalla on oltava valmius hoitaa itse pienet naarmut, päänsäryt sekä taito henkeä pelastavan ensiavun antamiseen.
• Juomavesi, vähintään 2 litraa. Alueella on vedentäydennyspaikkoja.
• Termospullo, jossa kuumaa vettä
• Kompassi
• Matkapuhelin. Toimii turvavälineenä. Puhelimeen on suositeltavaa ladata 112 Suomi -sovellus.
• Valaisin
• Muistiinpanovälineet
• Puukko
• Tulentekovälineet ja kuivat sytykkeet pakattuna vedenpitävästi
• Retkikeitin ruoan valmistamiseen (huomioi kaasun käyttökelpoisuus talvella)
• Lämmin taukotakki ja kuivat vaihtoalusvaatteet (ihoa vasten oleva kerros ylävartaloon, alavartaloon, sukat, hanskat ja päähine.)
• Makuualusta tai vastaava eristykseksi makaavan taistelijan ja maan väliin. (voidaan korvata lumipuvun sisälle tehdyillä eristeillä.)
• Sukset, sauvat, siteet ja siteisiin sopiva jalkine. Järjestäjä jakaa kuittausta vastaan ennen kilpailua puolustusvoimien sukset, sauvat, siteet ja huopakumisaappaat tarvitsijoille. Kisassa saa käyttää suksien lisäksi lumikenkiä ja liukulumikenkiä, mutta niitä käyttäessä ei saa tuhota valmisteltuja latuja rasteilla tai niiden ulkopuolella. Jos hiihtävälle kilpailijalle on valmisteltu latu, niin vastaavasti lumikenkien käyttäjälle on valmisteltu moottorikelkkaura ladun viereen. Kilpailija saa pitää mukanaan kaikkia haluamiaan talvisia liikkumisvälineitä. TURVALLISUUSSYISTÄ, HIIHTOTAIDOTON EI SAA OSALLISTUA KILPAILUUN HIIHTÄMÄLLÄ!

 

Edellä mainittujen varusteiden käyttötarvetta ei ohjeisteta kisan aikana, niiden käyttötilanteiden ymmärtäminen rastien suorituksessa ja oman toiminnan tukena on kilpailijan omalla vastuulla. Kykenemättömyys huolehtia partion tai sen jäsenen toimintakyvystä talviolosuhteissa johtaa turvallisuussyistä partion hylkäämiseen kilpailusta.


Kisan järjestäjä suosittelee vahvasti käyttämään taistelukentälle suunniteltua ja soveltuvaa varustusta, turvallisuuden vaarantavat varustetapaturmat ovat B-kohdan mukaan riittävä peruste hylätä partion suoritus tai sulkea kilpailusta.

 

M. Partio huoltaa itse itsensä
Partiolta on löydyttävä kilpailun aikana tarvitsema ruoka ja ruuanlaittovälineet pl. aamupala ja iltapala. Aamupala ja iltapala ruokaillaan leirialueen ruokalarakennuksessa. (päivän rastit suoritetaan majoituksesta lähdön jälkeen keskeytyksettä ilman erillistä järjestettyä ruokailua.)

 

N. Partio kantaa varusteensa mukana koko kilpailun ajan.
Jos tehtävän alku ja loppu ovat samassa paikassa, partiolla on mahdollisuus jättää tehtävän kannalta tarpeettomia varusteita ja aseita tuliaseman taakse. Tehtävien alussa ei välttämättä kerrota tarvittavaa varustusta, joten varusteiden taakse jättäminen tapahtuu partion oman tilanteenarvion perusteella ja riskillä.

 

O. Kielletyt varusteet
- EI-silmäturvalliset laser-etäisyysmittarit.
- Kisajärjestäjien radiopuhelinliikenteen seurannan mahdollistavat laitteet
- Nelikopterit, dronet, autot yms. kauko-ohjattavat tai itseohjautuvat laitteet

 

P. Kilpailussa kuvaaminen
Kilpailuun osallistuu sekä toimitsijoina että kilpailijoina puolustusvoimien henkilöstöä sekä muita jotka työn luonteensa tai oman tahtotilansa vuoksi eivät voi olla kuvattavina. Tämän vuoksi henkilökohtainen valokuvauskielto tai kuvaaminen on sovittava kilpailun järjestäjän kanssa etukäteen. Kaikki kilpailussa kuvattava materiaali on toimitettava kilpailun järjestäjälle maksutta, täydellä oikeudella käyttää materiaalia vapaasti Häyhä-kilpailun mainonnassa, sekä kilpailijoille, toimitsijoille, Reserviläisurheiluliitolle ja sponsoreille jaettavassa materiaalissa, ja Tarkka-ampujakillan, Puolustusvoimien ja MPK:n koulutusmateriaaleissa.

Q. Kilpailussa vaadittavat erityistaidot
Kilpailijoille toimitetaan 25.3.2018 mennessä opetuspaketti toiminnasta talviolosuhteissa. Kilpailijoiden oletetaan sisäistäneen opetuspaketin keskeiset turvallisuuteen liittyvän sisällön ennen kilpailun alkua. (pukeutuminen, nesteytys, aseenkäsittely ja ravinto talviolosuhteissa.)

 

R. Muut toimenpiteet
Kilpailijoiden on käytettävä piipun suun suojusta muulloin kuin tulitoiminnan aikana. Rastin aikana piipun suun suojusta ei tarvitse asettaa takaisin ja ottaa pois tuliasemien välissä. Hyviksi piipunsuun suojuksiksi ovat osoittautuneet mustat ilmapallot. tai ilman suujarrua toimittaessa paikkatarrat.

 

S. Sotilaan perusosaamista mittaavien tehtävien arviointi pohjautuu Taistelijan opas 2013 -kirjan sisältöön.
Ladattavissa: http://puolustusvoimat.fi/documents/194 ... 80fcb5fcb9
Tilattavissa: http://pv.juvenesprint.fi/fi/641/t_2646

 

T. Partion kykyä toimia tuettavan joukon osana arvioidaan Jääkärijoukkueen - ja ryhmän käsikirjan 2018 perusteella. Otteet käsikirjan sisällöstä toimitetaan kilpailuun hyväksytyille partioille 25.3.2018 mennessä.

 

 

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.