KILPAILUKUTSU

ILMOITTAUTUMINEN

SÄÄNNÖT

OHJEITA

TULOKSET

GALLERIA

SPONSORIT1. Yhteiset säännöt - reilu peli

(9.2.2016 täsmennetyt kohdat oranssilla värillä.)

 

Kilpailussa noudatetaan ResUL:n Mestaruuskilpailuiden yleissääntöjä sekä Tarkka-ammuntakilpailujen sääntöjä. Säännöt löytyvät ResUL:n sivuilta. Näiden lisäksi noudatetaan tällä kisasivustolla julkaistuja kisajohdon antamia ohjeita ja täsmennyksiä.

 

Annettuja turvamääräyksiä ja ohjeita on noudatettava. Kilpailun tuomaristo tai johto voivat hylätä kilpailijaparin suorituksen tai sulkea kilpailijaparin kilpailusta, mikäli turvamääräyksiä tai annettuja ohjeita rikotaan tai aiheutetaan vaaraa/vahinkoa muille. Hylättyä suoritusta ei uusita ja kilpailusta suljetun parin pisteitä ei lasketa.


Kilpailijoilta edellytetään esim. Reserviläisurheiluliiton ampumaharrastusvakuutus, SAL:n vastaavan turvan antava vakuutus tai muu vastaava vakuutus. Kilpailuorganisaatio ei vakuuta erikseen kilpailijoita. Kilpailijoiden tulee esittää vakuutuksesta tosite tai allekirjoituksin vakuuttaa omaavansa kyseisen ammuntaharrastusvakuutuksen.

 

2. Aseet ja patruunat

1. Parin kaikki aseet ja patruunat ovat parin molempien kisaajien vastuulla ja käytettävissä.

2. Kaikki keskisytytteiset kiväärikaliiperit 5.45 mm - .338LM välillä ovat sallittuja, mutta sarjatulen ampuminen on turvallisuussyistä erikseen kielletty. Aseiden toimintatavat muutoin tarkka-ammuntakilpailujen voimassaolevien lajisääntöjen mukaan (ResUL).

3 . Rasteilla kerrotaan, mikäli pistoolin käyttö on kiellettyä (pistoolilla on leveämpi vaara-alue kuin kiväärillä). Sallittu pistoolikaliberi on 9 mm, kilpailunjohto tiedottaa myöhemmin muista mahdollisesti sallituista kalibereista.

4. Kiellettyjä ampumatarvikkeita ovat: valojuova-, panssari-, panssarisytytys-, sytytys-, kovametallisydän (rautakeerna)- ja räjähtävällä luodilla ladatut patruunat, sekä puolustusvoimien varomääräysten vastaiset tai muuten vaaralliset patruunat.

 

5. Kaikissa aseissa on oltava varmistin.

 

6. Käytettävä ase ladataan vasta rastituomarin käskystä. Mikäli tehtävä edellyttää liikettä tuliasemien välillä, on ase varmistettava ennen uuteen tuliasemaan siirtymistä. Sormea ei pidetä liipaisimella muutoin kuin tähdättäessä ja ammuttaessa maalia. Liikuttaessa ladatun aseen kanssa sen on osoitettava etuviistoon kohti maata. Ladattua asetta ei laiteta asereppuun, asepussiin, olalle, eikä selkään hihnan tai valjaan varassa. Ladattua asetta ei myöskään vedetä perässä dragbagissa eikä köyden tai vastaavan varassa. Mikäli rastilla ammutaan pistoolilla, ladattua ja varmistettua pistoolia ei voi koteloida vaikka kotelo on turvallinen (makuuasennossa ase ei ole suunnattu turvalliseen suuntaan). Liikuttaessa lataamaton pistooli voidaan koteloida, mikäli kotelo on turvallinen. Maastopuvun taskua tai TST- vyössä oleva RK:n lipastaskua ei lueta turvalliseksi pistoolikoteloksi. Käytettävä kotelo tulee esittää ilmoittautumisen yhteydessä kisatoimistossa.

 

7. Ladattujen aseiden on oltava suunnattuna ampumasektoriksi merkittyyn suuntaan.

 

8. Aseissa ei saa olla patruunoita eikä lipastettua lipasta ammuntojen välillä.

 

9. Ammunnan päätyttyä rastituomari käskee irrottaa lippaan ja tarkistaa patruunapesän ns. “Chamber Flagilla”. Tuomari valvoo, että aseeseen lipastetaan tyhjä lipas. Lopullinen vastuu siitä, että aseessa/aseessa olevassa lippaassa ei ole patruunoita ammuntojen välillä on kuitenkin kilpailijalla itsellään. Lippaat säilytetään kantolaitteessa tai taskuissa. Tällöin lippaissa voi olla patruunoita.

 

10. Parin molemmilla jäsenillä tulee olla ase välittömästi saatavilla rasteilla, sekä niiden välisten siirtymien ajan. Ase tulee olla esim. kannossa joko käsissä tai vartalon etupuolella hihnasta roikkuen. Pelkän pistoolin kantaminen ei ole sallittua. Pitkä ase voi olla aserepussa tai hihnasta selässä. Tällöin pistooli voi olla joko kädessä tai kotelossa, josta pistooli on nopeasti vedettävissä esille. Pistooli voi olla myös kotelossa tilanteissa, joissa kilpailija tarvitsee molempia käsiään esim. Nato-langan katkaisemista, kiipeämistä tms. toimenpidettä varten. Pistoolikotelo on esitettävä ennen kilpailun alkua kilpailun johdolle hyväksymistä varten.

11. Kilpailijalla on oltava käytössään tukiase, mikäli
- Pääasetta kuljetetaan asepussissa, aserepussa, rinkassa tms. kantolaitteessa
- Pääasetta kuljetetaan selässä valjaan tai hihnan tms. avulla
- Pääasetta vedetään perässä köyden tai muun vastaavan kanssa
Mikäli pääaseen kantotapa edellyttää tukiaseen käyttöä, on tukiasetta kannettava välittömästi
saatavilla: ks. edellä “Aseet ja patruunat, kohta 10”.
- Tukiase voi olla pistooli, kivääri tai muu ase

 

12. Parin molemmilta jäseniltä vaadittavat varusteet (taisteluvarustus)

- ase ja ampumatarvikkeet
- säänmukainen pukeutuminen
- taukovaatetus
- maastopuku
- kuulonsuojaus: kisaorganisaatio toimittaa kilpailijoille kypärän alle sopivat kuulonsuojaimet. Mikäli kilpailija haluaa käyttää omia suojaimia, tulee niiden sopia kypärän alle (aktiivikuulonsuojaimet suotavat).
- Ensihoitosarja: sis. vähintään pelastuspeitteen, kiristyssiteen ja painesiteen. Erikoisjääkärin (pieni) tai taistelupelastajan ensihoitosarjasta voi olla hyötyä kilpailussa. Lisäksi jokaisella osallistujalla on oltava valmius hoitaa itse pienet naarmut, päänsäryt sekä taito henkeä pelastavan ensiavun antamiseen.
- Camelbak, tai vastaava vähintään 3 l juoma-astia
- kompassi
- paikantamislevy tai vast. väline koordinaattien määrittämiseen 1:25 000 kartalta
- kännykkä
- valaisin
- muistiinpanovälineet
- puukko
- tulentekovälineet
- sään mukainen makuupussi ja makuualusta. Yöpyminen tapahtuu maastossa sijaitsevissa lämmittämättömissä rakennuksissa. Sunnuntaina on partiolla mahdollisuus peseytyä siihen varatuissa tiloissa.
- Kilpailun järjestäjän toimittama tai henkilökohtainen vähintään NIJ IIIA luotisuoja/sirpaleliivi.
- Kilpailun järjestäjän toimittama sotilaskypärä tai kilpailijan henkilökohtainen vähintään NIJ IIIA-luokan sotilaskypärä.
- Kilpailun järjestäjän toimittamat suojalasit tai kilpailijan omat suojalasit. Suojalasien suojauksen riittävyys todetaan toimitsijoiden toimesta. Jos suojaus ei riitä, käytetään PV:n suojalaseja.
- Hansikkaat ammuttaessa alle 25 m matkoilta (suositellaan käytettäväksi koko kisan ajan).

Edellä mainittujen varusteiden käyttöä valvotaan kisan aikana. Viime kädessä em. varusteiden käyttö on kilpailijan vastuulla.

 

 

13. Partion jaettavissa oleva varustus

- aseet, tähystysoptiikka, muu rasteilla tarvittava varustus.
- partion päivän aikana tarvitsema juoma, ruoka ja ruuanlaittovälineet (alueella on vedentäydennyspaikkoja)

14. Muita vaatimuksia ja suosituksia varusteiden suhteen
Edellä mainitut varusteet kannetaan mukana koko kilpailun ajan. Poikkeuksena on yöpymisvarusteet (makuupussi ja makuualusta sekä varavaatteet) ja tehtävät, joissa annetaan lupa jättää tehtävän kannalta tarpeettomia varusteita ja aseita tuliaseman taakse merkittyyn paikkaan.

 

Vihollisen tähystyksen alaisena, sekä suoran ja epäsuoran tulen alla toimimista kuvaavat tehtävät, sekä ahtaat kulkureitit tuovat haasteita varusteiden sijoittelulle ja mitoitukselle, sekä käytetyille toimintatavoille. Huomioi eri liikkumis- ja ampuma-asentotarpeet. Varmista varusteiden saatavuus, sekä mukana pysyminen huolellisesti!

 

Suositeltavia lisävarusteita ovat mm. vähintään niska-/hartiaseudun muodon hajottava olosuhteisiin sopiva naamiovarustus sekä kelin mukaiset vaihtovaatteet.

15. Maalilaitteet

Maalilaitteina toimivat Janter- / Jaster-maalilaitteet, muut reagoivat maalit tai pahvitaulut tms. Maalit voivat olla naamioituja. Ampumapaikoilla voi olla mallikappale ammuttavista maaleista tai partion saama sanallinen tai kirjallinen kuvaus.

 

16. Laser-etäisyysmittarit ja muut mittalaitteet

Kaikki silmäturvalliset (luokka 1) laseretäisyysmittarit ovat sallittuja koko kilpailun ajan lukuun ottamatta erikseen ilmoitettavia tehtäviä ja ammuntoja. Osalla rasteista kilpailijoilla voi olla käytettävissään PV:n laseretäisyysmittari, mutta halutessaan pari voi käyttää myös omia laseretäisyysmittareita. Tarkempi ohjeistus laseretäisyysmittareista ja niiden käytöstä annetaan kilpailussa.

 

Rastilla, jolla ei sallita lasertäisyysmittarin tai laseretäisyysmittarin sisältävää tähtäimen käyttöä, tarkistaa toimitsija, että lasertäisyysmittareiden virtalähde on poistettu. Mittari voidaan myös jättää toimitsijoiden haltuun ammunnan tai tehtävän ajaksi ilman että virtalähdettä joudutaan poistamaan. Kaikki kulma-, ja optiseen mittaukseen perustuvat laitteet ovat sallittuja koko kilpailun ajan.

17. Pimeänäkölaitteet

Omat valonvahvistimet ja lämpötähystimet ovat kiellettyjä. Kilpailuorganisaatio voi antaa edellä mainitut kilpailijoiden käyttöön tarvittaessa.


18. Sähköiset apuvälineet
Osalla ammunnoista ja tehtävistä sähköisten apuvälineiden esim. GPS käyttö voi olla kielletty.

 

19. Maalinosoituslaserit

Maalinosoituslaserit ovat kiellettyjä.

 

 

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.